بلاگ2020-02-20T05:23:36-01:00

بلاگ (اخبارو مقالات)

انحصار وراثت چیست؟

فوریه 19th, 2020|دسته بندی ها: مقاله|

انحصار وراثت یعنی تعداد وارثهای شخص فوت شده و همچنین سهم آنها از ارث مشخص شود. بعد از مشخصکردن قانونی این موارد است که وارثان حق دارند اموال شخص فوت

وجه التزام چیست؟

فوریه 19th, 2020|دسته بندی ها: مقاله|

در واقع وقتی دو نفر باهم قرارداد می‎بندند ملزم به اجرای مفاد آن قرارداد هستند. اگر در زمان اجرای قرارداد یکی از دو طرف قرارداد به تعهد خود عمل نکند